GET /api/themes/narodziny/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Narodziny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/narodziny/",
    "sort_key": "narodziny",
    "description": "<p>\r\n\r\nTen początkowy moment życia ma swoją mitologię (wspomnieć tu można i stajenkę Betlejemską, i Atenę zrodzoną z głowy ojca oraz wiele innych obrazów), ma też przypisaną symbolikę: zazwyczaj na narodziny patrzy się jak na znak całego przyszłego życia. Ponadto można mówić także o nowych narodzinach będących wynikiem duchowej <b>przemiany</b> (tak np. w <i>Dziadach</i> ,,rodzi się\" bohater romantyczny — Konrad).<br>\r\n</p>"
}