GET /api/themes/narod/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Naród",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/narod/",
    "sort_key": "naro~0d",
    "description": "<p>\r\nNajwięcej wypowiedzi na temat tego, czym jest naród i jakie są <b>obowiązki</b> jego członków znajdziemy zapewne w polskiej literaturze epoki romantyzmu, ponieważ w tym okresie pojęcie to było definiowane jako zakorzenione w świecie idei (w łonie <b>Boga</b>, planach Opatrzności). Często przeciwstawiano naród oficjalnej <b>władzy</b> i organizmowi <b>państwa</b>, przez co pojęcie to staje niekiedy w opozycji do renesansowej czy oświeceniowej koncepcji <b>ojczyzny</b> oraz powinności <b>obywatelskich</b>. W fantazmatyce związanej z ideą narodu wykorzystywano symbolikę <b>krwi</b>, <b>ofiary</b>, czy <b>matki</b> w jej relacji z <b>dzieckiem</b>. Romantyczna wizja Polski jako <b>Chrystusa</b> narodów sakralizowała ideę narodu, ale też politycyzowała religię.<br>\r\n\r\n</p>"
}