GET /api/themes/muzyka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Muzyka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/muzyka/",
    "sort_key": "muzyka",
    "description": "<p>\r\nSporo jest w tekstach literackich obrazów wykonywania muzyki oraz opisów przedstawiających zachowania słuchaczy, odbiorców muzyki. Niektóre są bardzo ciekawe, inne bardzo znane (np. koncert Jankiela w <i>Panu Tadeuszu</i>). Te zaznaczamy.<br>\r\n</p>"
}