GET /api/themes/motyl/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Motyl",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/motyl/",
    "sort_key": "motyl",
    "description": "<p>\r\nIstotną cechą egzystencji tego owada, która skłania do interpretacji metaforycznych, jest proces <b>przemiany</b> jaki przechodzi — z <b>robaka</b> w istotę skrzydlatą, cechującą się delikatnością i pięknem. Z tego powodu motyl bywa porównywany z <b>duszą</b> wykluwającą się z ciała. Specjalnym rodzajem jest nocny motyl — <b>ćma</b>. Ta, mając nieszczęsną predylekcję do lotu w kierunku księżyca, wpada często w pułapkę fałszywych księżyców — świec i ginie w ich płomieniach. O ćmach jako duszach grzeszników daje dłuższy wykład Gustaw w <i>Dziadach</i> Mickiewicza.<br>\r\n\r\n</p>"
}