GET /api/themes/morderstwo/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Morderstwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/morderstwo/",
    "sort_key": "morderstwo",
    "description": "<p>\r\nWyróżniliśmy spośród <b>zbrodni</b> tę najpoważniejszą uznawszy, że fragmenty z nią związane będą tworzyć odrębną kategorię. Morderstwo wiązać się może z kainicznym <b>piętnem</b> (<i>Balladyna</i>). Najciekawsze studium morderstwa i mordercy odnajdziemy u Shakespeare'a i Dostojewskiego. <br>\r\n</p>"
}