GET /api/themes/moda/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Moda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/moda/",
    "sort_key": "moda",
    "description": "<p>\r\nModa łączy się nie tyle z kwestią stroju (jak dziś to pojęcie bywa przede wszystkim rozumiane), ale z pewną postawą wobec świata (zostało to pokazane m.in. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna/\"><i>Żonie modnej</i></a> Krasickiego, czy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka/\"><i>Lalce</i></a> Prusa).\r\n</p>"
}