GET /api/themes/mlodosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Młodość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/mlodosc/",
    "sort_key": "ml~0odos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym oznaczamy wypowiedzi charakteryzujące młodość jako etap ludzkiego życia, często związany z niedojrzałością, brakiem doświadczenia, ale też ogromem możliwości, rozmaitych potencji. Bywa najczęściej przeciwstawiana <b>starości</b>. Młodością nazywany jest okres między dzieciństwem a dorosłością, kończący się wraz z podjęciem określonych ról społecznych (żony, matki, przywódcy itd.).<br>\r\n</p>"
}