GET /api/themes/mizoginia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Mizoginia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/mizoginia/",
    "sort_key": "mizoginia",
    "description": "<p>\r\nZa pomocą tego motywu wskazujemy takie fragmenty mówiące o kobietach, dla których neutralny motyw <b>kobieta</b> nie ma zastosowania, ponieważ są one naznaczone uprzedzeniem, a ich celem jest wykazanie niższości kobiet w zakresie różnego rodzaju kompetencji. Niższość ta jest często definiowana jako „naturalna”. Mogą być to fragmenty narracyjne, wypowiedzi bohaterów lub scenki. Wypowiedzi samych kobiet i takie opisy ich działań, które mają je ,,demaskować\" w opinii czytelnika, trzeba traktować z największą ostrożnością — warto wskazywać wraz z nimi szerszy kontekst wybranego fragmentu (np. w <i>Emancypantkach</i> charakteryzujące pannę Howard poglądy przedstawione zostały tak, że wydają się wyjątkowo śmieszne i niepoważne). Jednak, jak w wypadku każdego z motywów, wskazane przez nas cytaty wymagają inteligentnej interpretacji użytkownika strony ,,Wolnych Lektur\". Niekiedy cytaty zawierające mizoginiczne wypowiedzi prezentowane są ze stanowiska, które możemy oceniać jako neutralne, a wypowiedź nie charakteryzuje poglądów jej autora. Tak jest np. w poniższym urywku z <i>Ustępu</i> Mickiewiczowskich <i>Dziadów</i>: <br>\r\n<span class=\"motyw\">Kobieta, Mizoginia</span>,,Skarbowe chude, poderwane klacze,<br>\r\n\r\nNawet te, które wożą lazarety,<br>\r\nJeśli je stawią faraona gracze,<br>\r\nLiczą się zawsze: klacz za dwie kobiety.\" <br>\r\nIdea wprowadzenia takich motywów jak mizoginia czy antysemityzm zrodziła się z obserwacji, że odpowiadają one zjawiskom będącym przedmiotem opisu dla samej literatury (zwł. od okresu pozytywizmu), a zarazem z pragnienia niezakłamywania rzeczywistości.<br>\r\n</p>"
}