GET /api/themes/milosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Miłość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/milosc/",
    "sort_key": "mil~0os~0c~0",
    "description": "<p>\r\nMotyw ten posiada również swe bardziej specyficzne wcielenia. Tym zaś, najbardziej ogólnym, zaznaczamy najogólniejsze wypowiedzi, czym jest miłość (która przecież, jak wiadomo, nie jedno ma imię). Uwzględniamy też charakterystyczne lub/i ciekawe sytuacje, w których uczucie to ujawnia się.<br>\r\n</p>"
}