GET /api/themes/milosc-tragiczna/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Miłość tragiczna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/milosc-tragiczna/",
    "sort_key": "mil~0os~0c~0 tragiczna",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym zaznaczamy fragmenty o takiej miłości, która pojawia się z wyroku <b>przeznaczenia</b> (warunek klasycznej tragiczności), łączy osoby, które z różnych powodów (<b>pozycji społecznej</b>, wrogości między <b>rodzinami</b>) nie mogą być razem i prowadzi kochanków ku katastrofie. Tak dzieje się np. w dramacie Shakespeare'a <i>Romeo i Julia</i>. Często motyw ten łączy się z motywami <b>miłości niespełnionej</b> lub/i <b>miłości romantycznej</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}