GET /api/themes/milosc-platoniczna/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Miłość platoniczna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/milosc-platoniczna/",
    "sort_key": "mil~0os~0c~0 platoniczna",
    "description": "<p>\r\nTradycyjnie definiowana jako nastawiona na związek <b>duchowy</b> kochanków, a nie ich <b>cielesne</b> zbliżenie; miłość kontemplacyjna, niezaborcza. Zazwyczaj bywa jednym z etapów lub jednym z jednocześnie występujących oblicz miłości jakiegoś bohatera (tak jest w przypadku Gustawa z <i>Dziadów</i>, który opowiadając o swym uczuciu, ujawnia i taki jego aspekt).<br>\r\n</p>"
}