GET /api/themes/mieszczanin/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Mieszczanin",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/mieszczanin/",
    "sort_key": "mieszczanin",
    "description": "<p>\r\nZa pomocą tego motywu zaznaczamy wypowiedzi i opisy dotyczące jednej z klas społecznych, dających się wyodrębnić obok szlachty, chłopów, kleru i Żydów. W dawnym społeczeństwie polskim ci ostatni byli umieszczeni byli poza zasadniczą hierarchią społeczną, lecz niekiedy (w razie potrzeby ze strony szlachty lub króla) pełnili rolę ,,drugiego mieszczaństwa\". Wiele fragmentów mówiących o życiu, problemach i etosie mieszczaństwa oraz kreślących portrety przedstawicieli tego stanu znalazło się w <i>Lalce</i> Prusa. Tam też znalazła odzwierciedlenie zarysowana powyżej problematyka. <br>\r\n</p>"
}