GET /api/themes/miasto/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Miasto",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/miasto/",
    "sort_key": "miasto",
    "description": "<p>\r\nMa ono w kulturze podwójne oblicze: miejsca zepsucia (Sodomy, Babilonu) gdzie ludzie, żyjący w oderwaniu od swych ,,naturalnych\" korzeni, żyjący anonimowo, ukryci w <b>tłumie</b>, dopuszczają się bezwstydnie wszelkiego rodzaju występków (tak np. w <i>Quo vadis</i> Sienkiewicza). W ten sposób opisywane są przede wszystkim stolice państw. Szczególną pozycję wśród miast w polskiej literaturze zajmuje <b>Paryż</b> (przez wiele wieków nadający ton polityce, potem sztuce, a w końcu - modzie), <b>Warszawa</b> (jako miasto-buntownik i miasto-feniks), czy <b>Petersburg</b> (jako miasto ,,nienaturalne\", powstałe dla potrzeb władcy, a nie dla mieszkańców metropolii - tak przedstawiony jest m.in. w <i>Ustępie</i> III części <i>Dziadów</i>). Miasto jest też miejscem triumfu myśli ludzkiej - w zakresie techniki, architektury, sztuki (w ten sposób widzi piękno miasta choćby Wokulski opisując Paryż).<br>\r\n\r\n</p>"
}