GET /api/themes/mezczyzna/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Mężczyzna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/mezczyzna/",
    "sort_key": "me~0z~1czyzna",
    "description": "<p>\r\nUzupełniający (i często przeciwstawny) do motywu <b>kobiety</b>. Najczęściej fragmenty dotyczące kobiet i mężczyzn stanowią zapis oczekiwań społecznych stawianych wypełniającemu rolę określaną tym mianem (oczekiwań pseudonimowanych wypowiedziami o ,,naturze” płci).<br>\r\n</p>"
}