GET /api/themes/melancholia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Melancholia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/melancholia/",
    "sort_key": "melancholia",
    "description": "<p>\r\nJest to stan głębokiego, egzystencjalnego smutku, poczucia straty (często nie mającej określonego przedmiotu) oraz bezpowrotnego zagubienia sensu życia. Melancholię wiązać należy z rodzącą <b>cierpienie</b> świadomością <b>kondycji ludzkiej</b>, nieuchronnie naznaczonej <b>przemijaniem</b> i <b>śmiercią</b>. Stan ten łączy się z pewnego rodzaju bezwładem duchowym i cielesnym, inercją, zastojem sił witalnych. Głównym zajęciem melancholika jest obserwacja: jego oko śledzi przemijanie oraz zanikanie zjawisk i ludzi.<br>\r\n\r\n</p>"
}