GET /api/themes/matka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Matka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/matka/",
    "sort_key": "matka",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym zaznaczamy fragmenty mówiące o przeświadczeniach na temat powinności związanych z rolą matki. Często są to stereotypy, mówiące o rozmaitych instynktach koniecznie ujawniających się u matki w odniesieniu do jej <b>dziecka</b> — instynktach związanych przede wszystkim z <b>opiekuńczością</b>, czuwaniem nad rozwojem, bytem i losem dziecka. Szczególnym przykładem może być tu pani Rollison z Mickiewiczowskich <i>Dziadów</i>, która, pozbawiona wzroku, kieruje się <b>przeczuciem</b> oraz potrafi innymi zmysłami odnaleźć swojego <b>syna</b> (np. odróżnia jego krzyk spośród innych głosów cierpiących więźniów).<br>\r\n\r\n</p>"
}