GET /api/themes/matka-boska/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Matka Boska",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/matka-boska/",
    "sort_key": "matka boska",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym zaznaczamy charakterystyczne sytuacje i wypowiedzi związane z chrześcijańską religijnością maryjną oraz fragmenty, w których dochodzi do głosu wzorzec osobowy metaforycznie ujęty w postaci Matki Boskiej. Wśród cech, jakie uosabia należy wymienić: zdolność do bezgranicznej ufności wobec planów boskich oraz do całkowitego <b>poświęcenia</b> siebie, przyjęcie roli pośredniczki między Bogiem a ludźmi i orędowniczki, opiekującej się wszelkimi niewinnie skrzywdzonymi; nieskończone <b>miłosierdzie</b>. Motyw ten wiąże się również z polską mitologią narodową, a więc z motywami <b>sarmaty</b> czy <b>przedmurza chrześcijaństwa</b>.<br>\r\n</p>"
}