GET /api/themes/lzy/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Łzy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/lzy/",
    "sort_key": "l~0zy",
    "description": "<p>\r\nŁzy można traktować jak szczególną kategorię antropologiczną: pojawia się w wielu utworach literackich, odróżniając się od płaczu czy rozpaczania. Łza zawsze jest obdarzona szczególnym znaczeniem i wielowiekową tradycją literacką. W <i>Trenach</i> Kochanowskiego pojawiają się ,,łzy Heraklitowe\" (tu towarzyszą <b>rozpaczy</b> i <b>żałobie</b>), w twórczości romantyków łzy pełnią rolę oczyszczającą i znamionują swoistą postawę wobec egzystencji (tak np. w jednym ze znanych liryków lozańskich Mickiewicza, zaczynającym się od słów: ,,Polały się łzy me czyste, rzęsiste...\"); leją łzy kochankowie utworów sentymentalnych i romantycznych (przełamując ramy obowiązującego kanonu zachowań przypisanego ich płci kulturowej), ale nie hamują ich też mistycy (Ignacy Loyola cenił sobie dar łez, jako otwierający zatwardziałe <b>serce</b>). Jako łzy <b>,,natury\"</b> (ziemi lub nieba) traktowana bywa rosa — Goplana w <i>Balladynie</i> Słowackiego mówi: ,,(...) cała / W mgłę się rozpłynę białą, i spadnę łzami / Na jaki polny kwiat, i z nim uwiędnę.\"<br>\r\n\r\n</p>"
}