GET /api/themes/lustro/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Lustro",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/lustro/",
    "sort_key": "lustro",
    "description": "<p>\r\nLustro daje możliwość spojrzenia sobie samemu prosto w twarz, konfrontacji z sobą i swymi czynami. Ważną rolę gra <b>zwierciadło</b> w <i>Hamlecie</i>: mają w nim się przejrzeć zbrodniczy Król i Królowa. Poza tym odbicie lustrzane stoi w szeregu zjawisk sobowtórowych (obok <b>cienia</b>, <b>maski</b> czy <b>portretu</b>). Niezwykle ciekawa scena, która łączy motyw lustra z sytuacją sobowtórową, pojawia się w <i>Lalce</i> Prusa. W paryskim hotelu Wokulski przeraża się na widok swojego odbicia, co prowadzi do refleksji filozoficznych i psychologicznych (bogata wiedza Prusa z tego zakresu znajduje swoje odbicie w jego twórczości). Swoistą fantazmatykę i metaforykę ma również lustro odbijające inne lustro — jest to sytuacja nieskończonych odbić: pustych, labiryntowych, <b>melancholijnych</b>, wiodących do zatracenia poczucia rzeczywistości i jej sensu.<br>\r\n\r\n</p>"
}