GET /api/themes/lud/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Lud",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/lud/",
    "sort_key": "lud",
    "description": "<p>\r\nLud został szczególnie doceniony w literaturze romantyzmu i Młodej Polski, pojawiając się w utworach literackich w znaczący sposób — jest nosicielem pewnej określonej <b>mądrości</b> lub świeżości, której nie ma już <b>mieszczanin</b>. Warto zaznaczyć, że, o ile <b>tłum</b> łączy się z życiem <b>miasta</b>, o tyle <b>lud</b> łączy się z motywem <b>wsi</b>. Warto zaznaczyć, że w okresie Młodej Polski panowała swoista <b>moda</b> na ludowość.<br>\r\n\r\n</p>"
}