GET /api/themes/los/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Los",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/los/",
    "sort_key": "los",
    "description": "<p>\r\nMotyw klasyczny, odnoszący się do nadprzyrodzonej siły kierującej życiem ludzi, a w mitologii starożytnej również egzystencją bogów. Synonimy losu to: <b>przeznaczenie</b>, <b>fatum</b>. Od czasów romantyzmu przeciwstawiano ,,ślepy los\", działający często tak, jakby szydził z usiłowań i szlachetnych uczuć ludzkich — Opatrzności, czyli rozumnemu planowi <b>boskiemu</b>, wyznaczającemu bieg historii oraz cel i sens egzystencji zarówno zbiorowości, jak i jednostek.<br>\r\n</p>"
}