GET /api/themes/literat/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Literat",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/literat/",
    "sort_key": "literat",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym zaznaczamy wszystkie fragmenty opisujące życie i dylematy różnego rodzaju literatów, czyli osób parających się pisarstwem (hasło obejmuje również problemy związane np. z zawodem dziennikarza). Zob. <i>Chudy literat</i> Naruszewicza.<br>\r\n\r\n</p>"
}