GET /api/themes/lekarz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Lekarz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/lekarz/",
    "sort_key": "lekarz",
    "description": "<p>\r\n\r\nOd fraszki <i>O doktorze Hiszpanie</i> Kochanowskiego począwszy — w naszej literaturze pełno jest sylwetek lekarzy i przemyśleń na temat ich działalności — działalności ważnej, bo ratującej życie, ale też stale krytykowanej — bo ostatecznie lekarze zawsze przegrywają ze swym głównym wrogiem, <b>śmiercią</b>.<br>\r\n</p>"
}