GET /api/themes/lato/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Lato",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/lato/",
    "sort_key": "lato",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym oznaczamy szczególnie charakterystyczne obrazy odnoszące się do tej pory roku — pory roślinnej obfitości, wakacji, żniw itp. Lato wśród motywów współtworzy rodzinę, której członkami są wszystkie pory roku. Jest to tytuł jednej z części <i>Chłopów</i> Reymonta, w której można znaleźć wiele opisów lata, przemian przyrody itp. Ponadto latem przypadają szczególne dni, z którymi wiążą się dawne i barwne <b>obyczaje</b> — zob. <i>Pieśń świętojańska o sobótce</i> Kochanowskiego.<br>\r\n</p>"
}