GET /api/themes/las/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Las",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/las/",
    "sort_key": "las",
    "description": "<p>\r\nMetaforyka lasu wiąże się pierwotnie z wyobrażeniami na temat dzikiej, tajemniczej i potężnej przyrody. Znaczenia tego rodzaju wiążą się np. z kryjącym się we wnętrzu lasu matecznikiem niedźwiedzia w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/\"><i>Panu Tadeuszu</i></a>. Las jest także schronieniem dla wygnańców nie mogących znaleźć sobie miejsca w społeczności ludzkiej, ale może służyć także do ukrycia przed okiem ludzkim morderstwa, zbrodni (od <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna/\"><i>Balladyny</i></a> począwszy, a na dwudziestowiecznej literaturze wojennej skończywszy). W polskiej martyrologii las kryje również inne tajemnice: bywał siedzibą powstańców oraz miejscem, gdzie po wojnach pozostały groby poległych i zamordowanych (por. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nad-niemnem/\"><i>Nad Niemnem</i></a>).\r\n</p>"
}