GET /api/themes/ksiadz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Ksiądz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/ksiadz/",
    "sort_key": "ksia~0dz",
    "description": "<p>\r\nMotyw ten został wprowadzony, ponieważ z jednej strony uzupełnia odzwierciedlenie podziału na stany (obok <b>chłopa</b>, <b>szlachcica</b>, <b>Żyda</b> i <b>mieszczanina</b>; por. <i>Rozmowa między trzema osobami...</i> Mikołaja Reja, ale też <i>Wesele</i> Wyspiańskiego), z drugiej zaś ksiądz stanowi od czasów romantyzmu (i Księdza Piotra z <i>Dziadów</i> Mickiewicza) ważną postać w literaturze, mającą często stanowić uosobienie ,,sumienia narodu\" (lub tylko pewnej społeczności — jak np. w <i>Chłopach</i> Reymonta). <br>\r\n\r\n</p>"
}