GET /api/themes/krol/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Król",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/krol/",
    "sort_key": "kro~0l",
    "description": "<p>\r\nMotyw dotyczy różnych wizerunków królów zapisanych w literaturze, jak również zagadnień dotyczących sprawowania <b>władzy</b> królewskiej (np. w satyrze Krasickiego <i>Do króla</i>, czy w dramatach Shakespeare'a). Problematyką związaną z władzą królewską (np. znaczeniem jej dziedziczności) zajmował się również Ignacy Krasicki. Biskup-poeta przekornie zwracał się do Stanisława Augusta w satyrze <i>Do króla</i>: <br>\r\n,,Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka.<br>\r\nWielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka.<br>\r\nGdy więc ganię zdrożności i zdania mniej baczne,<br>\r\n\r\nPozwolisz, mości królu, że od ciebie zacznę.<br>\r\nJesteś królem, a czemu nie królewskim synem.\"<br>\r\n(zob. też: <b>dwór</b>, <b>dworzanin</b>, <b>błazen</b>, <b>rycerz</b>, <b>zamek</b>).<br>\r\n</p>"
}