GET /api/themes/kradziez/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Kradzież",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kradziez/",
    "sort_key": "kradziez~1",
    "description": "<p>\r\nTym hasłem opatrujemy fragmenty mówiące o samej czynności, a nie o jej sprawcy (czyli <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zlodziej/\">złodzieju</a>). Czyn ten bywa niekoniecznie potępiany, niekiedy postrzegany jest jako usprawiedliwiony niesprawiedliwością w podziale dóbr (stąd powiązania z motywem <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wlasnosc/\">własności</a>) - por. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/janko-muzykant/\"><i>Janko Muzykant</i></a> Sienkiewicza.\r\n</p>"
}