GET /api/themes/kot/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Kot",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kot/",
    "sort_key": "kot",
    "description": "<p>\r\nW literaturze znajdujemy zaskakująco dużo wypowiedzi na temat kotów. Kocie zachowania stanowią wyraźnie obiekt szczególnej fascynacji i kuszą, by trafnie je opisać. Kot jest też częstym bohaterem <i>Bajek</i> Krasickiego jako postać alegoryczna do pary ze szczurem lub myszką, ale wówczas całość obrazu stanowi komentarz do natury i <b>kondycji ludzkiej</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}