GET /api/themes/koniec-swiata/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Koniec świata",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/koniec-swiata/",
    "sort_key": "koniec s~0wiata",
    "description": "<p>\r\nIstnieją liczne wyobrażenia <b>apokaliptyczne</b>, przewidywania dotyczące tego, w jaki sposób będzie wyglądał finał naszej egzystencji na ziemi (od <i>Objawienia św. Jana</i> do wiersza Miłosza <i>W dniu końca świata</i>). Związane są z tym niekiedy pouczenia moralne, wezwania do nawrócenia i poprawy postępowania. Roztaczający taką <b>wizję</b>, formułuje często jednocześnie poglądy na temat <b>kondycji ludzkiej</b> i <b>przeznaczenia</b>, oceny <b>historii</b> itp. Niekiedy świat jest opisywany jako pozostający już teraz w agonalnym stanie — obie wielkie <b>rewolucje</b> europejskie (francuska i rosyjska) oraz Wiosna Ludów były określane jako nieomylny początek końca świata. <br>\r\n\r\n</p>"
}