GET /api/themes/kondycja-ludzka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Kondycja ludzka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kondycja-ludzka/",
    "sort_key": "kondycja ludzka",
    "description": "<p>\r\n\r\nPogląd na kondycję ludzką, jest to, innymi słowy, zapatrywanie na sposób istnienia człowieka w świecie — naturę ludzką, możliwości i ograniczenia określające egzystencję człowieka (takich jak np. <b>los</b>, <b>Bóg</b>/bogowie, determinizm <b>historii</b>, społeczne <b>dziedzictwo</b>, nieuchronność <b>śmierci</b>) oraz finalne przeznaczenia jego bytu. Kondycja ludzka bywa oczywiście rozmaicie określana (w opracowywanych tekstach staramy się właśnie zaznaczać tym motywem różne jej ujęcia) i sposób jej definiowania wskazuje na system wartości i idei, jakim kieruje się autor wypowiedzi na ten temat (tzn. nie zawsze autor tekstu).  <br>\r\n</p>"
}