GET /api/themes/kolonializm/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Kolonializm",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kolonializm/",
    "sort_key": "kolonializm",
    "description": "<p>\r\nJest to postawa, którą cechuje o wyższości własnej kultury (i jej elementów, takich jak religia, obyczaje dotyczące małżeństw, stosunków rodzinnych itp.) w stosunku do innych. Niekiedy w postawie tej dochodzi do głosu pogarda wobec innych. Motyw znajdziemy m.in. u <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/autor/henryk-sienkiewicz/\">Sienkiewicza</a> czy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/autor/rudyard-kipling/\">Kiplinga</a>.\r\n</p>"
}