GET /api/themes/kochanek/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Kochanek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kochanek/",
    "sort_key": "kochanek",
    "description": "<p>\r\nMotyw ten, ważny dla obyczajowości związanej z erotyką, pojawia się w sytuacjach tzw. trójkątów małżeńskich. Być może potrzebny byłby odpowiadający mu motyw kochanki (na razie odpowiednie fragmenty oznaczane były za pomocą niezwykle pojemnego motywu <b>kobiety</b>). <br>\r\n</p>"
}