GET /api/themes/klotnia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Kłótnia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/klotnia/",
    "sort_key": "kl~0o~0tnia",
    "description": "<p>\r\nZwracaliśmy uwagę na opisy sytuacji konfliktów słownych, szczególnie takie, w których wyrażone zostało jakieś przeświadczenie na temat natury i przyczyn kłótni.<br>\r\n</p>"
}