GET /api/themes/kleska/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Klęska",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kleska/",
    "sort_key": "kle~0ska",
    "description": "<p>\r\nZa pomocą tego hasła zwracamy uwagę na fragmenty, w których mowa o przegranej <b>walce</b>. Może chodzić o walkę zbrojną (zob. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reduta-ordona/\"><i>Reduta Ordona </i></a> Mickiewicza) lub wysiłek duchowy, klęskę usiłowań (zob. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/silaczka/\"><i>Siłaczka</i></a> Żeromskiego). <br>\r\n\r\n</p>"
}