GET /api/themes/klamstwo/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Kłamstwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/klamstwo/",
    "sort_key": "kl~0amstwo",
    "description": "<p>\r\nNie zaznaczaliśmy każdego kłamstwa powiedzianego przez bohaterów wszystkich tekstów literackich, a jedynie wskazywaliśmy na pewne wypowiedzi o ogólniejszym znaczeniu — np. takie, w których widoczne stają się przyczyny uciekania się do kłamstwa albo jego skutki.<br>\r\n</p>"
}