GET /api/themes/karczma/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Karczma",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/karczma/",
    "sort_key": "karczma",
    "description": "<p>\r\nZnajdziemy ją i w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/\"><i>Panu Tadeuszu</i></a>, i w <i>Chłopach</i> — karczma stanowi ważną <b>przestrzeń</b> w funkcjonowaniu społeczności (przede wszystkim <b>wiejskiej</b>).<br>\r\n</p>"
}