GET /api/themes/jedzenie/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Jedzenie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/jedzenie/",
    "sort_key": "jedzenie",
    "description": "<p>\r\nZauważyliśmy, że opisy rozmaitych posiłków (od tych codziennych do wystawnych i okolicznościowych) i opisy samego spożywanego jedzenia są dość częste w opracowywanych tekstach. Znajdziemy je i w <i>Chłopach</i> Reymonta, i w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/\"><i>Panu Tadeuszu</i></a> Mickiewicza. Same w sobie zdradzają niekiedy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/jedzenie/motyw/obyczaje/\"><b>obyczaje</b></a> epoki, zawierają przy tym nierzadko opisy zachowań przy stole (zob. też <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/uczta\"><b>uczta</b></a>).<br>\r\n\r\n</p>"
}