GET /api/themes/jablko/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Jabłko",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/jablko/",
    "sort_key": "jabl~0ko",
    "description": "<p>\r\nMotyw mitologiczny (jabłko z ogrodu Hesperyd, jabłko niezgody) oraz biblijny (zakazany owoc). Warto zwrócić uwagę np. na piękne wykorzystanie motywu jabłka przez Leśmiana w wierszu <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-malinowym-chrusniaku.html#m1200054324347\"><i>W malinowym chruśniaku</i></a>. <br>\r\n</p>"
}