GET /api/themes/interes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Interes",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/interes/",
    "sort_key": "interes",
    "description": "<p>\r\nCzęsto w literaturze pojawiają się sytuacje, które ilustrują wymianę jakichś usług — jednak nie zawsze mają one charakter materialny i merkantylny. Warto prześledzić pod tym kątem choćby <i>Chłopów</i> Reymonta (zob. też: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/handel/\"><b>handel</b></a>).<br>\r\n</p>"
}