GET /api/themes/idealista/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Idealista",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/idealista/",
    "sort_key": "idealista",
    "description": "<p>\r\nIstnieje znaczna rozbieżność między poszczególnymi osobami, których rozmyślania i działania zostały oznaczone tym motywem: idealistą jest i doktor Judym, i Rzecki. Idee im patronujące są różne. Tym ciekawszy materiał uda się zgromadzić pod tym hasłem.<br>\r\n</p>"
}