GET /api/themes/historia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Historia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/historia/",
    "sort_key": "historia",
    "description": "<p>\r\nUżywając tego hasła wskazujemy pojawiające się w tekstach literackich rozmaite koncepcje historiozoficzne (szczególnie popularne w okresie oświecenia i romantyzmu), jak też po prostu przeświadczenia na temat funkcjonowania historii i jej wpływu na współczesność, na życie jednostki.<br>\r\n</p>"
}