GET /api/themes/handel/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Handel",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/handel/",
    "sort_key": "handel",
    "description": "<p>\r\nZa pomocą tego hasła zwracamy uwagę na ogólne wypowiedzi dotyczące handlu jako zjawiska, jak również opisy konkretnych metod prowadzenia handlu. Tematycznie handel łączy się z <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/mieszczanin\"><b>mieszczaństwem</b></a>, jako że przede wszystkim ta klasa społeczna  była związana z działalnością handlową. Uzupełnienie dla handlu stanowi <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/handel/motyw/interes/\"><b>interes</b></a> — przy użyciu tego hasła wskazywaliśmy sytuacje planowania czy też ubijania transakcji (rzecz ciekawa pod kątem <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/handel/motyw/obyczaje/\"><b>obyczajowym</b></a>). Interesy nie zawsze mają charakter czysto handlowy.<br>\r\n\r\n</p>"
}