GET /api/themes/hanba/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Hańba",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/hanba/",
    "sort_key": "han~0ba",
    "description": "<p>\r\nStanowi rewers honoru: niedopełnienie obowiązków zwyczajowo związanych z wymogami honoru pociąga za sobą zhańbienie. W <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis/\"><i>Quo vadis</i></a> czytamy takie wyznania na temat relacji między hańbą a śmiercią: ,,Aulus zaś wrócił do domu z pewną otuchą. Sądził, że jeśli Petroniusz namówił cezara do porwania Ligii dla oddania jej Winicjuszowi, to Winicjusz odprowadzi ją do ich domu. Wreszcie niemałą pociechą była mu myśl, że Ligia, jeśli nie zostanie uratowana, to będzie pomszczona i zasłonięta przez śmierć od hańby.”\r\n</p>"
}