GET /api/themes/gwiazda/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Gwiazda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gwiazda/",
    "sort_key": "gwiazda",
    "description": "<p>\r\n\r\nGwiazda należy do szeregu obiektów wyróżnianych ze świata przyrody i przybierających znaczenia symboliczne. Najczęściej bywa <b>przewodniczką</b> — wskazuje drogę lub stronę świata. Gwiazda, w którą wpatrują się oczy romantycznego kochanka, jest także szczególnym elementem <b>nocnego</b> nieba (zob. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cierpienia-mlodego-wertera.html#m1201090797807\"><i>Cierpienia młodego Wertera</i></a> Goethego).<br>\r\n</p>"
}