GET /api/themes/grzecznosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Grzeczność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/grzecznosc/",
    "sort_key": "grzecznos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nO grzeczności mówiono wiele w oświeceniu — epoce literackiej, której jednym z wyznaczników jest dydaktyzm. Jest to np. częsty motyw <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry/\"><i>Satyr</i></a> Krasickiego, niekiedy przywoływany w ironiczny sposób; grzeczność staje się tu niekiedy synonimem zewnętrznej ogłady, ale też <b>fałszu</b>, pozy, <b>maski</b>:<br>\r\n,,Grzeczność — talent nie lada, ten rad w dworach gości,<br>\r\n\r\nTen kształci oświecone jasne wielmożności,<br>\r\nTen jest cechą każdego, co się dworu ima,<br>\r\nCo pozoru ma nazbyt, a istoty nie ma,<br>\r\nZgoła co jest dworakiem.\"<br>\r\nPamiętać jednak należy również o niełatwej sztuce grzeczności opisywanej w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/\"><i>Panu Tadeuszu</i></a>, a będącej <b>filarem ładu społecznego</b>: grzeczność stanowi tu zbiór zasad pozwalających uszanować pozycję i zasługi każdego.<br>\r\n</p>"
}