GET /api/themes/grzech/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Grzech",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/grzech/",
    "sort_key": "grzech",
    "description": "<p>\r\n\r\nNie bawiąc się w moralistów, motywem tym zaznaczamy fragmenty, w których jest mowa o czynach będących w odczuciu bohaterów grzechem. Motyw pomocny przy odczytywaniu systemu wartości postaci (nie zawsze pokrywającego się z przekonaniami autora, oczywiście); zob. też: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wyrzuty-sumienia\"><b>wyrzuty sumienia</b></a>.<br>\r\n</p>"
}