GET /api/themes/gotycyzm/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Gotycyzm",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gotycyzm/",
    "sort_key": "gotycyzm",
    "description": "<p>\r\nJest to pewien typ tematyki charakterystycznej dla literatury romantycznej, stanowi zarazem rodzaj dziedzictwa, które romantyzm przekazał następnie horrorowi i — po części — również literaturze kryminalnej. Stare zamki lub domostwa, kryjące w swych zakamarkach tajemnicę <b>zbrodni</b>, epatowanie obrazami czaszek, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gotycyzm/motyw/grob/\"><b>grobów</b></a> pełnych zgnilizny, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gotycyzm/motyw/trup/\"><b>trupów</b></a>, męczarni i <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gotycyzm/motyw/krew/\"><b>krwi</b></a> — to cechy rozpoznawcze gotycyzmu. <br>\r\n\r\n</p>"
}