GET /api/themes/gospodyni/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Gospodyni",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gospodyni/",
    "sort_key": "gospodyni",
    "description": "<p>\r\nW ten sposób opisujemy np. prace kobiece w gospodarstwie. O ile na <b>wsi</b> motyw gospodyni jest komplementarny wobec motywu gospodarza, o tyle w gospodarstwie <b>miejskim</b> obowiązki gospodyni wypełniają całą przestrzeń domu (np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka/\"><i>Lalce</i></a> Prusa znajdziemy opisy zajęć, jakie wykonywała ciotka Rzeckiego w domu jego owdowiałego ojca). Przyjmuje się, że zadaniem gospodyni jest dbanie o <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gospodyni/motyw/dom/\"><b>dom</b></a> i podejmowanie <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gospodyni/motyw/dom/\"><b>gości</b></a>. <br>\r\n\r\n</p>"
}