GET /api/themes/gospodarz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Gospodarz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gospodarz/",
    "sort_key": "gospodarz",
    "description": "<p>\r\nGospodarz stanowi uzupełnienie motywu <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/chlop\"><b>chłopa</b></a>, postrzeganego bardziej jako reprezentant pewnej klasy społecznej i pewnej kultury (wiejskiej). W tekstach literackich znajdujemy jednak ciekawe przykłady gospodarzenia: troski o <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gospodarz/motyw/dom/\"><b>dom</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gospodarz/motyw/ogrod\"><b>ogród</b></a>, inwentarz i uprawy. Z drugiej strony opiece <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gospodyni/motyw/gosc/\"><b>gospodyni</b></a> podlegają inne sfery, ma ona inne obowiązki. Mianem gospodarza określimy zarówno bohaterów chłopskich (Boryna), jak też tych wywodzących się ze <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/szlachcic\"><b>szlachty</b></a> (przykłady łatwo znaleźć np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nad-niemnem/\"><i>Nad Niemnem</i></a> Orzeszkowej, czy <i>Nocach i dniach</i> Dąbrowskiej). Znajdzie się zresztą i gospodarz ,,miejski\" lub bardziej metaforyczne zastosowanie tego motywu.<br>\r\n\r\n</p>"
}